Живеем със спорта, призоваваме към СОЛИДАРНОСТ

Спортен клуб „Фундал” – Алкобендас, Испания осъзнават бързата промяна през последните двадесет години в градските, икономически и демографски условия. Общността в Алкобендас се разнообрази с пристигането на граждани от различни култури, предимно през 90-те години.

Тези нови граждани, които пристигат със свои обичаи и култура търсят възможности за интеграция и Спортен клуб „Фундал” предлага целенасочени програми за интеграция чрез спорт. Спортът е една от най-значимите дейности в сферата на интеграцията, финансирана от правителството с подкрепена от всички политически групи.

Чрез пет програми, основани на конкретни спортове, „Фундал” показва как деца и млади хора от други страни, които са дошли в Алкобендас заедно с родителите си, са интегрирани в града. Програмите са фокусирани в спортовете хандбал, баскетбол, скейт група, ръгби и волейбол, като се интегрират и спортуват в комбинирани групи, без разграничения в пола.

От от 2009 г. насам, „Фундал” организира „Мултиспортен ден за интеграция и помирение”, реализиран в сътрудничество с Министерство на имиграцията и жените. От 09:00 до 15:00 часа в спортната база на училище „Федерико Гарсия Лорка” и спортна зала „Северо Очоа”, децата и младите хора могат да участват в конкурси, изложби и спортни дейности в петте спорта, които се реализират по програмата. По време на събитието, полицията, пожарната и гражданска защита обучават децата и ги запознават с тяхното оборудване и форми на действие. Това събитие е приоритетно за спортния клуб, защото младите хора с имигрантски произход имат възможност да участват в хармония със своите испански връстници.

Преди този спортен празник се ражда и едно интересно партньорство между спортен клуб „Фундал” и асоциация „Уаслала”, която има за цел да промени живота на младежите на улицата чрез музика и ударни инструменти. Двете организации отчитат, че сливането на музиката и спорта и използването им целенасочено като инструменти за интеграция дава забележителни резултати.

Източник: тук

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s