”Оцелели чрез Спорт”

Инициативата „Оцелели чрез Спорт” стартира в Нова Зеландия през януари 2006 г. и има за цел да се грижи за психическото, физическото и емоционалното здраве на бежанците и новопристигналите в Нова Зеландия.

Предизвикателствата пред програмата са:

– Достигане до младите бежанци или младежите с различен културен, етнически или религиозен произход.
– Спортни тренировки и обучение на младежи от различни възрасти, етническо и религиозно потекло.
– Намиране на подходящо място за провеждане на програмата.

Планирането е особено важно за всеки един проект, който иска да постигне своите цели и за това организаторите ясно съзнават проблемите като:

– Ангажиране на обществени и частни организации за финансиране на отделни или цели части от проекта;
– намиране на устойчиви начини да се субсидира стойността на необходимото спортно оборудване;
– Насърчаване на срещи с бежанската общност;
– Обучение на треньори от бежанската общност;
– Създаване на футболен отбор “Всички сме равни”.

Резултатите, постигнати след успешното приключване на проекта са следните:

– Над 400 подадени заявления за участия в програмата от младежи, новопристигнали в Нова Зеландия  или бежанци;

– Реализирани положителни успехи в общността за всички участници в проекта (младежи, бежанци, новопристигнали и тн.);
– Включване на представители от общността в различни отбори, в това число и в смесен отбор;
– По-силна интеграция на участниците в общността;
–  Награда за принос за разнообразно и ефективно действие на проекта в Нова Зеландия.
Бъдещите задачи, които формулират създателите на този проект са:

–  Да се създаде футболен отбор както за момчета, така и за момичета;
– Включване на други спортове като крикет, тенис, бойни изкуства

Организацията ясно съзнава, че за да постигне своите цели и нуждите на обществото в Нова Зеландия, трябва да направи така, че да се включат максимален брой  публични и частни организации, както и да се ангажира цялата общност (родители, бежанци, учители и т.н.). Поради тази причина, организаторите опитват да мотивират екипи от общността на бежанците, които чрез тренировки и специалнизирани обучения да постигнат на целите и задачите на иновативният проект.

“Спортът е универсален език, а футболът е универсален спорт. Ние насърчаваме изключително високият и ценен принос на бежанци и млади играчи в Нова Зеландия.” Др. Ариф Саид. “Благодарение на „Оцелели чрез спорт”, ние сме в състояние да покажем таланта си и да правим нещо, което наистина ни носи удоволствие. Отборът ни взе участие в повече от 60 мача през тази година, като в отбора не играят само бежанци, но също така европейци и местни жители.

Мохамед Шакир Несар, ръководител на екипа

Програмата е инициатива на “Спорт Без Граници” и е фокусиранa върху новопристигналите в дадена държава бежанци и по-специално към техните деца с различна култура и разбирания.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s