Интеграция чрез спорт в Швеция

Баскетболната федерация на Швеция приветства бежанците чрез спортни занимания. В една все по-променящата се среда в Швеция, както и в цяла Европа, шведската федерация по баскетбол изпълнява проект „Välkommen hit” (Добре дошли тук), който да изгради успешен път към по-приобщаващо местно общество. Програмата е насочена към непридружени деца-бежанци от войната и предоставяне на иновативни модели…