Език и обучение – проект “Сафари”

Програмата за мултикултурна група за игра помага на майките и техните деца да се почувстват у дома си и да се подготвят за учебните дни. Лутарсини и съпругът й идват от Шри ланка в Нова зеландия през 2010г. Двете им деца се раждат тук, но тя казва „Вкъщи е много трудно, грижите за децата са…

Предоставяне на равенство и спортен шанс в Гринуич

Кралският квартал на Гринуич и футболен клуб Чарлтън Атлетик Използването на спорт, изкуство и съвременни социални медии за изграждането на здрави, активни и приобщаващи общества. Полувреме във футболният стадион “Чарлтън Атлетик” с 26,000 фена гледащи филм за разнообразието на общностите в Гринуич, Лондон. Филмът „Една игра, Едно Общество“ е рожба на група млади хора от различен културен…

Колоездене за бежанци – Велосипедният проект!

Проект в Лондон помага на бежанците да създават контакти, придобивайки изоставени или излезли от употреба велосипеди, правейки ги технически изправни и дарявайки ги на бежанци. Лондон е град с изобилие на възможности. Но придвижването из града може да бъде трудно. Особено за бежанците и търсещите подслон без собствен транспорт и ограничени средства. Велосипедът може да…

Започва с Футбол!

Универсалният език на спорта намалява изолацията на младите бежанци, като изгражда чувство за връзка и принадлежност. Подобно на музиката, спортът има силата да преодолее културни и етнически различия, да се обедини една общност и да се създаде чувство на доверие и принадлежност. За многото новодошли практическите нужди от жилище, образование и заетост оставят малко място…

Подходи на Великобритания в сферата на интеграцията чрез спорт

Четири области в Великобритания имат спечелени проекти за финансиране,  чрез които хиляди хора могат да получат достъп и да  участват в различни спортни състезания, упражнения или физически дейности като част от политиката на правителството да се премахнат бариерите между общностите и да могат повече  хора от  различни среди, етноси, раси или религии да участват в…

Спорт и интеграция на имигрантите

На Международния ден на мигрантите, 18 декември Емануеле Гризанти от CSI (италиански спортен център) подчертава ролята на спорта като инструмент за интегриране на имигрантите в италианското общество. С почти 70-годишен опит CSI се бори, за да подкрепят дейности за интеграция чрез спорт. Интеграция чрез спорт е понятие, концепция, която трябва да бъде широко изследвана и…

Спорт за хора с увреждания – интеграция и социално включване

20-ти век беше по-успешен по отношение на увеличаването на възможностите за хората с увреждания да участват в спортни състезания. Организираните събития, институции и политики се развиваха в посока, насочена към задълбочаване на шанса за участие на хора в неравностойно положение в спорта и това как спортът може да послужи като средство за много хора с…

Ролята на спорта по време на криза: работни места и интеграция

В тези трудни времена на криза, трябва да се положат всички усилия в подкрепа на създаването на работни места и осигуряване в младите хора на ключови умения, които ще им помогнат да си намерят по-бързо и  по-лесно работа. Това е начин, по който ще се справим с младежката безработица в дългосрочен план. Аз съм участвал…

Интеграция на бежанците чрез спорт в белгийския футболен клуб “Краайнем ФК”

Спортът има уникалната сила да преодолее бариерите между човешките същества и да им помогне да се обединят в усилията си. Като такъв, той е един от най-добрите начини за борба срещу мракобесието, дискриминация и нетолерантността. Спортът е универсален език, със силата да даде на всеки правата и достойнството му. Това е точната цел, която разбира футболният…

Бежански общности и спорт в Австралия

Нов Южен Уелс е най-голямата селищна област в Австралия и е приела повече хуманитарни мигранти, отколкото всяка друга част от държавата. В последните пет години, над 57 000 хуманитарни мигрантите са се установили в Австралия, 18 000 от които (повече от 30%) са се заселили в Нов Южен Уелс. Докато повечето хуманитарни мигранти са се заселили…

Живеем със спорта, призоваваме към СОЛИДАРНОСТ

Спортен клуб „Фундал” – Алкобендас, Испания осъзнават бързата промяна през последните двадесет години в градските, икономически и демографски условия. Общността в Алкобендас се разнообрази с пристигането на граждани от различни култури, предимно през 90-те години. Тези нови граждани, които пристигат със свои обичаи и култура търсят възможности за интеграция и Спортен клуб „Фундал” предлага целенасочени…

Интеграция чрез спорт: Резултатите говорят сами за себе си

Фондация „Рафа Надал” е учредена през 2008 г. като плод на желанието на Рафаел Надал и неговото семейство да подпомагат деца и юноши в неравностойно социално положение или изложени на риск от социална изолация.  Една от сферите, в които Фондацията развива дейност е интеграцията чрез спорт. Спортът е ефективно средство за постигане на адекватно обществено…