Кандидатствай за участие в СпортИграция 2.0 – Петрич

Кандидатствай за участие във втора Национална младежка среща, която ще се проведе на 20 октомври 2016г в гр. Петрич. Второто издание на събитието ще се проведе в граничния град, който през последните месеци е обект на бежански атаки и в който сме планирали да представим инструментите за интеграция чрез спорт, както и да дадем възможност на младите хора от региона да обсъдят съвместно с взимащите решения възможните варианти за интеграция на местно ниво.

Събитието ще даде възможност за младите хора, които участват да дадат предложения и идеи за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската им активност и ще ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива ще могат да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за интеграция.

Целта ни е чрез този проект да повлияем и привнесем иновация в политиките за интеграция на бежанците чрез спорт, с акцент на младежите сред тази група. Проекта входира през месец юли списък с мерки, които взимащите решения могат да приложат на практика.

Национална младежка среща “СпортИграция” 2.0 Петрич ще се проведе в гр. Петрич на 20 октомври 2016г, като програмата на събитието е достъпна в прикачен файл тук: program_sportigration_petrich

Изпратете настоящия формуляр за кандидатстване на info@bulsport.bg в срок до 26/09/2016г. oct_2016_sportigration_form

Участие могат да вземат младежи на възраст между 16 и 30 години с различни интереси, опит и образование, които имат гражданска позиция по темата за интеграцията и/или интеграцията чрез спорт, включително представители на бежанската общност.

В „СпортИграция” ще бъдат включени и отговорници за политиките от различни ведомства, имащи отношение към темата, граждански организации, местна власт.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s