Проект #BeInclusive – за една по-включваща Европейска седмица на спорта

Проектът #BeInclusive има за цел да разработи инструментариум за организиране на мероприятия за повишаване на осведомеността относно Европейската Седмица на Спорта, който да превърне тези често “еднократни дейности” в ежедневни форми на занимания с пара спортове, както и да повиши броя на участниците. В допълнение проекта ще подпомогне развитието и разпространението на информацията за спортовете за хора с увреждания.

По проект #BeInclusive бе издаден наръчник, който има за цел:

° Предоставяне на информация за Европейската седмица на спорта (EWOS) и комуникационната кампания на Европейската комисия #BeActive.

° Описание как да използвате EWOS и #BeActive като инструмент за повишаване на осведомеността за спорта, който управлявате.

° Описание как да се повиши осведомеността за възможностите за спорт и участие във физическа активност на хората с увреждания чрез EWOS и #BeActive.

° Осигуряване на практическа информация как да планираме и изпълним дадено събитие за повишаване на осведомеността в рамките на кампанията EWOS.

° Описание как да включим заинтересованите страни в планирането, изпълнението и проследяването на резултатите от събития по време на EWOS.

° Осигуряване на практическа информация за местни организатори на EWOS, която да спомогне всяко събитие да стане изключително.

Проектът #BeInclusive е ко-финансиран от програма “Еразъм+”, а партньор от България е Национална спортна академия „Васил Левски”.

Наръчникът е достъпен тук: BeInclusive_Handbook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s