Новопристигналите имигранти и интеграция чрез спорт?

През юни 2016, австрийското Министерство на отбраната и спорта проведе среща със Съвета на Европа като домакин за организация на годишната конференция на СИП. Тя е навременна и необходима за събиране на различните заинтересовани страни за адресиране на темата, която е от огромно значение за бъдещето на Европа. В началото на срещата бяха изслушани ключовите заинтересовани от Словения, Албания и домакина Австрия от една страна и на Съвета на Европа и на ВКБООН, от друга страна. Споменатите участници от правителствената страна подчертаха значението на спорта за процеса на интеграция на мигрантите, като подчертаха специални дейности от проекти в тази насока. Представителите на участващите държави отбелязаха потребности за силен ангажимент на правителството в рамките на страните от Европейския регион, както и 3 основни фази на процеса на интеграция и основните пречки за интеграция, включвайки лимитираните възможности за работа, невъзможността да се съберат със семейството си и неизвестността относно продължителността на престоя:

 * Правна;

* Икономическа;

* Социално / културна (ново явление поради големите културни различия).

На ниво ЕС има консенсус за обвързване на спорта с образованието (младост и здраве) с ориентация към спорта за напречен срез на различни стратегии, за да се ускори процеса на интеграция, заедно с необходимата основа на гражданско образование / умения, които ще се отразят не само в рамките на страните от ЕС, но ще прелеят към съседните (включително кандидат членове) страни.

От страна на МОК олимпийската солидарност е отбелязана навременно като проблем и същевременно като решение с обявяването на отбор на бежанците, за да се запази и насърчи оставането на тези спортисти в спорта чрез местните НОК. МОК формира специален фонд, посветен на проблемите на бежанците. На национално ниво, има някои интересни инициативи от НОК Австрия и НОК Германия в опит за укрепването на връзките между новопристигналите и местните граждани с акцент върху спорта и участието в него. Заедно с това, че са били предложени множество инициативи по проекти на други неправителствени заинтересовани страни на национално ниво, с акцент върху социалния потенциал на спорта – не само участие, но по-скоро съсредоточаване върху многообразието и борбата срещу съществуващите предразсъдъци.

Бихме могли да заключим, че въпреки предразсъдъците (повишаване на дясното мислещите, расистки и неонацисти настроения) и имайки предвид неясните компетенции и отговорности на заинтересованите страни, пречките за адекватен процес на интеграция се виждат в две основни посоки: институционално липсва точка на пресичане между институционално сътрудничество от местната / националната власт (вертикална) и административните процеси за търсене на убежище, като предоставяне на застраховка, признаване дипломи, пригодност към за заетост (хоризонтална).

Г-н Фросар – изпълнителен секретар на Съвета на Европа обобщи двудневното събитие и се опита да подчертае области за възможна намеса:

* Споделени знания / опит: платформи, уеб страници, наръчници;
*  Застъпничеството за потенциала на спорта с оглед на увеличаване видимостта на спорта за насърчаване на интеграцията на мигрантските семейства и останалата част от обществото;
* Поддръжка и проектен фонд за устойчива координация на темата- необходима на вертикално и хоризонтално ниво;
* Мобилизиране на общество чрез пряко доброволчество – как да се повиши осведомеността на всички организации в сферата на спорта за възможностите за интеграция чрез спорт;
* Разработване на специфично ноу-хау за новопристигнали имигранти (например програма Песталоци за обмен на знания).

Източник: тук

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s