Интеграция чрез спорт за гарантиране сигурността на местните общности

В периода 18 – 19 май 2016 година, Национална спортна академия “Васил Левски” проведе четвъртото издание на своята регионална научно-практическа конференция „Спорт и сигурност“. “Асоциация за развитие на българския спорт” взе участие в научната конференция с доклад на тема “Интеграция чрез спорт за гарантиране сигурността на местните общности”, подготвен и представен от Ивайло Здравков – член на УС на АРБС, в който бяха показани добри практики, обощени по време на проект “СпортИграция”. Доклада бе публикуван в регистрирано печатно издание – Сборник доклади и резюмета от научно-практическа конференция „Спорт и сигурност“ 18-19 май 2016.

“Интеграция чрез спорт за гарантиране сигурността на местните общности

 * * * * *

 Integration through sport to ensure the security of local communities

 Автор: Ивайло Здравков – “Асоциация за развитие на българския спорт”

E-mail: info@bulsport.bg

The mentioned report is with main topic integration through sport in the present realities. Using sport as an integration instrument can ensure the security of local communities. Proper integration of different groups can ensure safe environment.

In consideration are the present movements in Bulgaria and Europe and the possible instruments to provide integration and cultural understanding, preventing deeper problems that can come in the process of adaptation and socialization in new reality of refugees and local habitants.

Methodology: In the research process we have applied: informational research, document analysis and historical analysis, conclusions, based on personal experience, monitoring, synthesis and theoretical analysis.

Key words: security, integration, integration through sport, refugees, local communities, cultural understanding, adaptation, socialization.

 * * * * *

Няма по-актуална тема за Европа днес от бежанската криза. Криза, която все повече разделя континента ни, криза която застрашава сигурността и начина ни на живот. През тази година почти 2 млн. бежанци и мигранти са потърсили убежище в Турция, а повече от 700 000 са на територията на страни в Европейския регион. Повече от година Балканите и в частност Европа са в окото на бурята. Рекордният брой бежанци, неравномерното им разпределение и растящият брой на загиналите разтърсиха лидерите на Европейския съюз (ЕС) и те се опитват да открият решения. Расте броят  на проведените срещи на високо равнище, но решения по проблемите с миграцията, социалното включване и борбата с криминалните прояви реално липсват или са пренебрежимо малки. ЕС настоява за създаването на “горещи точки” в Италия и Гърция най-късно до края на годината, където на имигрантите да се вземат пръстови отпечатъци и да бъдат записвани в обща база данни. Също така се призовава за създаването на единен списък със страни, в които имигрантите могат да бъдат безопасно връщани, ако не получат бежански статут в ЕС и така да има по-голяма грижа за тези, които го получат. По какъв начин това ще реши проблема на миграцията на бежанците и незаконните имигранти е спорен въпрос. Успешна политика не се постига с действия на парче, а с методични и систематизирани мерки, които са приоритет на всички държави и на всяко едно общество.

Цел и методика на изследване

Поставихме си за цел на базата на съществуващи добри практики, да изследваме и характеризираме мерките за интеграция чрез спорт, прилагани от страни – членки на Европейския съюз и водещи държави по света.

Методи на изследване

В изследователския процес приложихме: информационно проучване; анализ на документи; обобщаване на собствен опит; наблюдение; синтез и теоретичен анализ;

Получени резултати

В изследването откроихме добри практики, които се прилагат за интеграция чрез спорт в различни държави в Европа и по света и които дават позитивни резултати в интеграционните процеси, намаляват рисковете и спомагат за изграждане на единно общество, в което няма напрежение и разделение, а от тук – то е и много по-сигурно във функционирането си.

Австрия:

 • През януари 2010 г. австрийското правителство създава стратегия с национален мащаб, съпътствана от Националния план за действие за интеграция, който има за цел да се оптимизира, съсредоточи и систематично да развие мерки за успешното включване на федералните, щатските, градски, енориални, социални партньори и граждански обществени организации и съдържа препоръки за мерки в седем различни сфери на дейност. В сферата на спорта и свободното време се подчертава интегративния потенциал на спорта. Асоциациите, които търсят включването на мигрантите, както и тези, които насърчават спортната дейност на момичета и жени се насърчават от страна на държавата. Значението на спорта като средство за включване се подкрепя с висока публичност. От 2012 г. Австрия планира и възлага финансови субсидии за спортни клубове, които в своята гама от услуги са включили ясни и прозрачни критерии за включване на мигрантите. От 2008 г. насам ежегодно се присъжда и награда за интеграция чрез спорт, финансирана от Австрийски интеграционен фонд, който е управляван от Федерално министерство на вътрешните работи.

Белгия:

 • Спортът има уникалната сила да преодолее бариерите между различните групи и да им помогне да се обединят в усилията си. Като такъв, той е един от най-добрите начини за борба срещу мракобесието, дискриминация и нетолерантността. Спортът е универсален език със силата да даде на всеки правата и достойнство.което заслужава. Това са разбрали атлетите от футболният клуб “Краайнем ”. В продължение на няколко месеца, клубът е ежеседмичен домакин на около двадесет афганистански, сирийски, иракски и еритрейски бежанци и им дава възможност да играят футбол с местните играчи. Клубът също предлага възможността да участват в езикови курсове (френски и холандски) и да се наслаждават заедно на моменти преди или след спортните занимания, в които се хранят и общуват заедно.

Великобритания:

 • Манчестър, Кърклийс, Лутън и Грийнуич ще споделят общо 364 000 лири в период от 2 години, за да могат повече от 20 000 души да участват в спортни и физически дейности целящи интеграцията и социалното включване. Групи от всяка общност, във всяка област ще подготвят спортни проекти, включително с помощта на футболни треньори от Чарлтън Атлетик, като целта е след края на проекта да осъществи спортен празник за траущ 7 дни в град Манчестър.
 • ФК Арсенал е известен основно със спортните си изяви и не чак толкова с работата си за провокиране и мотивиране на младите хора да учат езици. Double Club Languages обаче е образователната програма на Арсенал, подкрепяща изучаването на френски, немски, испански, италиански и португалски в училище. Програмата използва футболна тематика, за да се вдъхновят децата да учат езици. В страна с многонационално население, каквато е Великобритания, подобни подходи за интеграция чрез спорт са широко разпространени.

Германия

 • “Интеграция чрез спорт” е програма на Немската Конфедерация на Олимпийските спортове (DOSB). Тя се реализира на национално ниво, на собствена отговорност, чрез държавни и регионални координатори, които поддържат спортни клубове, партньори в мрежата и отдадени доброволци, които са в основата на интеграционната дейност. Тяхното разбиране за адекватна интеграция е: Равен достъп до участие на всички членове на обществото; Диалог и взаимодействие; Толерантност и уважение. Финансовата подкрепа от страна на Федералното министерство на вътрешните работи за тази програма е 5,4 милиона евро на година.
 • В проект “ЗАВЪРТИ СЕ – Интеркултурен спорт” основния фокус е върху момичета или млади жени с бежански произход. Моделът се провежда от 2007 г. насам в избрани градове в областта Рур, Дуисбург, Есен, Гелзенкирхен, Оберхаузен и е планиран да работи в продължение на 11 години. Целта на проекта е да се подкрепят спортни клубове като “институции на интеграция” и да позволи систематично насърчаване на процесите на приобщаване, по-специално при младите момичета между 10 до 18 годишна възраст. Този процес на включване се прилага на две нива: Първо привличане на момичета и млади жени в спортните клубове по време на спортно събитие, като по този начин се създават предпоставки за социално интегриране в клубната общност. Следващата стъпка е изграждане на умения и отношения, които от своя страна ще им позволят да взаимодействат успешно, с разбирателство и успех в рамките на приемното общество, в училище,в семейство или работа.
 • Спортният клуб „FV Bad Vilbel” в Германия е поел своя ангажимент към новодошлите и бежанците в града. Те провеждат всеки петък организирано специално за тях обучение и тренировки във местният футболен клуб. Младите треньори се грижат за обучението на 14 млади мъже, предимно от Западна Африка. Чрез прости и познати игри се постига наистина огромен напредък, дейностите на открито са преживяване, което помага по интересен начин на младите хора да намерят своето място в новия си дом чрез спорт и културни дейности.

Испания:

 • Сантяго Фисас Айксела, член на Европейски парламент споделя: „Спортът интегрира, и ние знаем, че по време на криза, рисковете от изключване са по-големи. Спортът може да играе важна роля в насърчаването на умения и ценности, които ще бъдат полезни за по–успешна реализация в професионалната среда, а и в живота като цяло.”
 • Спортен клуб „Фундал” предлага целенасочени програми за интеграция чрез спорт. Спортът е една от най-значимите дейности в сферата на интеграцията, финансирана от правителството и подкрепена от всички политически групи. Чрез пет програми, основани на конкретни спортове, „Фундал” показва как деца и млади хора от други страни се интегрират. Програмите са фокусирани в спортове като хандбал, баскетбол, скейт група, ръгби и волейбол, като спортуват в комбинирани групи, без разграничения в пола.
 • Фондация „Рафа Надал” е учредена през 2008 г, като една от сферите, в които фондацията развива дейност е интеграцията чрез спорт. Спортът е ефективно средство за постигане на адекватно обществено включване на тези деца и млади хора, които са най-уязвими и често се сблъскват с дискриминация или изключването в ежедневието си. С програма „Интеграция чрез спорт”, фондацията обхваща 245 деца по време на учебната 2013-2014 година, локализирани в Барселона, Гранада и Сарагоса, както и техните семейства. С програмата се даде възможност на децата да изразят себе си, да бъдат изслушани, да допринесат със своите мнения и идеи и да станат агенти на промяната.

Италия:

 • Италианската организация Си Ес Ай (Италиански Спортен Център) използва спорта за развитие на социални и образователни цели в работата си с мигранти  и по-специално чрез използването на популярни игри като футбол, волейбол, ръгби, лека атлетика и дори шах. Организацията изпълнява и програми за популяризирането на интеграцията чрез спорт на мигрантите в цяла Италия, особено в региони с висок процент на чуждестранна имиграция. По този начин, те се борят с проблеми като културен шок и проблеми в адаптацията; езикови бариери; дезориентация- културна и институционална; както и с липсата на увереност.

Швеция:

 • Баскетболната федерация на Швеция приветства бежанците чрез спортни занимания. В една все по-променящата се среда в Швеция, както и в цяла Европа, шведската федерация по баскетбол изпълнява проект наречен „Добре дошли тук“, който да изгради успешен път към по-приобщаващо местно общество. Стартирала през пролетта на 2015 г., програмата разчита на активната подкрепа на 22 баскетболни клубове, които предоставят регулярно обучение и спортни дейности на стотици деца, родители и възрастни. Програмата продължава да расте с нови клубове, предоставящи възможности за спортни занимания след училище, като вече започват да се организират и турнири и спортни игри. Тези инструменти се използват за интеграция на хора с различен произход и култура, които да се срещнат с местната общност и да се ангажират с позитивни дейности в безопасна и забавна среда.

В изследването открихме и целенасочени примери за интеграция чрез спорт, успешно прилагани по света:

Австралия:

В стратегически документи на Австралия по въпросите за интеграция на бежанците откриваме:

 • Освен физически ползи за здравето, спортът може да осигури “чувство за цел и посока на младите хора, възстановяващи се от травмите, нанесени от преживяното като бежанци или от въздействието на расизма,” (Дайкс & Olliff 2007 г., стр . 1).
 • Спортът предлага възможност за социално взаимодействие и пространство за не-англоговорящи да учат и практикуват английски език. Освен това, участието в спортни активности може да насърчи  етническа и културна хармония и да укрепва  общности (виж Olliff 2007; Дайкс & Olliff 2007)
 • Ларкин (2008, стр. 12) отбелязва, че “едно от основните предимства на общността, при участие в спортни дейности е способността да се съборят културни бариери между различните етнически, религиозни  (а понякога и езикови) групи в обществото.”
 • “Спортът изгражда социални и културни мостове и  е един добър пример, как да преодолеем расизма и расовата омраза.” Участие в спортни дейности може да бъде особено ефикасно средство за насърчаване на участието на бежанците в Австралийското общество и въвеждане на бежанците в Австралийската култура.

Нова Зеландия:

 • Инициативата „Оцелели чрез Спорт” стартира през януари 2006 г. и има за цел да се грижи за психическото, физическото и емоционалното здраве на бежанците и новопристигналите в Нова Зеландия. Предизвикателствата пред програмата са:
 • Достигане до младите бежанци или младежите с различен културен, етнически или религиозен произход;
 • Спортни тренировки и обучение на младежи от различни възрасти, етническо и религиозно потекло;
 • Намиране на подходящо място за провеждане на програмата.

Резултатите, постигнати след успешното приключване на проекта са следните:

Над 400 подадени заявления за участия в програмата от младежи, новопристигнали в Нова Зеландия  или бежанци;

 • Реализирани положителни успехи в общността за всички участници в проекта
 • Включване на представители от общността в различни отбори, в това число и в смесени отбори;
 • По-силна интеграция на участниците в общността; проекта получи Награда за принос за разнообразно и ефективно действие на проекта в Нова Зеландия.

Целта, която си е поставила „Асоциация за развитие на българския спорт” /АРБС/ през 2016 година е да покажем възможности за борба с това социално напрежение чрез редица дейности, сред които – Национална младежка среща „СпортИграция”, в която да съберем млади хора от различни миграционните групи и да им покажем възможностите за интеграция чрез спорт. От друга страна, на международно ниво, АРБС ще обучи  65 младежи, които чрез обмен на идеи и добри практики да бъдат по-толерантни и подготвени с инструменти за интеграция чрез спорт, които да прилагат в ежедневието си след приключване на обучението през юли 2016. Очевидно е,  че чрез спорта може да се подобри интеграцията на имигранти, младежи в страни с военни или социални конфликти и хора от различни среди на местното население в Европа – различните видове малцинства. През последните години сме свидетели на много случаи на бедност, насилие, културни и социални конфликти и всички те се основават на липсата на подходящи инструменти за интеграция. ЕС е изправен пред криза на идентичността и на солидарността. В същото време, бежанци и мигранти останали без работа и препитание увеличават риска пред местната и национална сигурност и дори в един момент бежанската криза в Европа поставя пред огромно изпитание  идеята за съществуването на Европейския съюз. Има сериозни индикации за сериозен риск от надигане на обратна ксенофобска вълна. Сред основните проблеми, които предстои да бъдат адекватно посрещнати, са демографското изместване по посока на състаряване на населението, посрещането на новите миграционни и имиграционни вълни и интегрирането в обществото на имигрантите и етническите малцинства. Ние от АРБС силно вярваме, че спортът е общ език, който може да се използва в тази посока, инструмент полезен и ефикасен за интеграция в обществото, който може  да насърчава и заедно с образованието, може да донесе  ценности като толерантност, свобода, справедливост, уважение и много други. Спортът е полезен за разбиване на стереотипите, улеснява  процеса на интеграция на имигрантите и малцинствата в обществото, насърчаване на взаимното разбирателство и диалога между културите, спортът е универсален език и улеснява  процеса на социално включване. Спортът е уникален метод, с който да се борим срещу младежката безработица, срещу бездомността и безнадеждността. Уникалното на спортът е, че той не дискриминира по какъвто и да е признак, като например пол, раса, цвят, етнически или социален произход, генетични черти, език, религия или вярване, политическо или всякакво друго мнение, увреждане, възраст, сексуална ориентация.

Точно за това трябва да използваме този феномен в политиките по проблемите на миграцията и социалното включване, като по този начин ще бъдат повишени нивата на сигурност в местните общности в България и в Европа.

Изводи и препоръки:

–  Да спомогнем за предизвикване на интерес във спортните организации и специалисти към създаване на устойчиви програми за интеграция чрез спорт;

– Да  дадем възможност на младите хора да обменят идеи и опит по темата и така да  увеличим добавената стойност на местните общности в процесите на интеграция и борбата с мултикултурните различия;

– Да се повиши знанието и да се придобият нови умения, знания и методи за спорт и дейности на открито като инструменти за интеграция и образование;

–  Да изясним проблемите и предизвикателствата пред които е изправен спорта като инструмент за интеграция и образование по отношение на съдържанието и методологията, в процеса на неформалното обучение, междукултурните различия и влияние върху местната общност;

– Да създадем мрежа от мотивирани млади хора, които могат да действат като посланици, доброволци, учители или треньори в своите местни общности и между техните приятели за насърчаване на европейски ценности за солидарност и интеграция;

– Повишаване на осведомеността за лична, социална и професионална реализация на участниците в подобни интеграционни програми.

– Да насърчаваме и развиваме работата с младежи, хора с различен социален, културен, етнически или религиозен облик, като им дадем възможност за по-успешна и бърза интеграция и реализация в обществото.

Заключение

Трябва да се фокусираме върху нови методи, нов подход и нови системи, които да бъдат в полза на обществата ни, защото  вярваме, че за да се справим с проблема на бежанската криза и мигрантският поток, е важно да използваме универсалният език на спортът, език способен  да обедини обществото и инструмент за интеграция. На много места в Европа се работи целенасочено по проблемите с интеграцията на мигрантите и ние трябва да реагираме своевременно, бързо и професионално по темата, за да може да бъде намалено социалното напрежение, а от там – да се гарантира сигурност в местните общности.

„Асоциация за развитие на българския спорт” ще продължи да работи по темата, като популяризира и гарантира по-голямо въздействие на проблемите и решенията в тази област, като промотира добри практики за интеграцията на малцинствата и имигрантите.  Подобни методи обаче следва да се отчитат на държавно ниво и да се  работи целенасочено, с конкретни държавни политики за получаване на достойно място на спорта като инструмент за интеграция, даващ отлични резултати в редица държави по света. В един глобализиран свят единствено чрез съвместни действия имаме шанс да посрещнем предстоящите социални, културни, етнически, расови, екологични, икономически предизвикателства и тези на сигурността. Ние се нуждаем от солидарност вътре и между нашите нации. „Асоциация за развитие на българския спорт” ще продължи да работи по темата, като популяризира и гарантира по-голямо въздействие на проблемите и решенията в тази област, като промотира добри практики за интеграцията на малцинствата и имигрантите.. Ако кризата създава  тревожност и гняв – ние искаме да изградим надежда и сигурност. Нека ние, чрез спортът да трансформираме негативните емоции като несигурност и чувство на безсилие в една нова европейска идея за демокрация, интеграция, сигурност и плурализъм.

 sport and securityt.jpg

Информационни източници

https://sportetcitoyennete.blogactiv.eu/2016/03/03/the-integration-of-refugees-through-sport-in-the-belgian-football-club-kraainem-fc-a-spaghetti-bolognese-between-refugees-and-european-commissioners-in-the-kraainem-fc/

http://www.sportanddev.org/en/newsnviews/news/?13568%2F1%2FSwedish-Basketball-Federation-welcomes-refugees-through-sport

http://www.sportministerium.at/de/menu_main/themen/gesellschaft-undsport/fair-play

http://www.sar-austria.at

http://www.integrationsfonds.at/betreuung/inclusionspreis_sport/

http://www.integration-durch-sport.de/

http://spin.lsb.oc.kernpunkt.de

http://www.fundal.es/integracion-a-traves-del-deporte/

http://www.fundacionrafanadal.org/blog/index.php/integracion-y-deportes-los-resultados-hablan-por-si-solos/

http://www.eppgroup.eu/news/The-role-of-sport-in-times-of-crisis%3A-jobs,-integration

https://www.gov.uk/government/news/integration-through-sport-thousands-to-get-involved-in-free-local-activities

http://www.sportanddev.org/en/newsnviews/news/?5151/1/Sport-and-the-integration-of-migrants

https://www.uts.edu.au/sites/default/files/com-student-work-morgan.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s