Национална младежка среща “СпортИграция” – иновативна конференция за интеграция чрез спорт

На 15 май 2016г., в Национална спортна академия „Васил Левски”, „Асоциация за развитие на българския спорт” проведе Национална младежка среща „СпортИграция”. Иновативното по рода си събитие разглеждаше темата за интеграция чрез спорт, която като нов инструмент има за цел да намали общественото напрежение и да спомогне за интегративните процеси в България. Събитието имаше за цел да събере младите хора и отговорниците за политиките в България, които заедно да дадат предложения и идеи за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската активност на участващите младежи и да ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива в България имаха възможността да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за интеграция.

Събитието беше открито от проф. Пенчо Гешев – ректор на Национална спортна академия „Васил Левски” и Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт”. В него взеха участие отговорници за политиките на национално и местно ниво, сред които: Ирена Соколова – Народен представител в 43-то Народно събрание, зам.-председател на Комисия по културата и медиите, член на Комисия по вероизповеданията и правата на човека, Анна Андреева – директор на дирекция „Социална дейност и адаптация“, Държавна агенция за бежанците, Гергана Джугларска, Старши експерт, Дирекция “Младежки политики”, Велина Белева – Влахова – зам. кмет на Столична община – район „Студентски”, Проф. Бисер Цолов – Ръководител катедра Мениджмънт и история на спорта, Проф. Петър Банков, доктор – преподавател Управление на спорта, Диана Недева – Координатор доброволци в проект „Бежанци” – Каритас София, Нина Попова – старши експерт „Образование и култура” – община Петрич, добри практики представиха Институт за социална интеграция и Фабрика за шампиони. Членовете на управителен съвет на „Асоциация за развитие на българския спорт” представиха методологията Обучение чрез спорт – Ивайло Здравков и програма „Еразъм+”,  “YouthPass” и как да бъдем мултиплаери – Константин Занков.

Чрез взаимодействие между младите хора (младежи, обучени да работят по методологията „Обучение чрез спорт”, активни младежи в обществото ни, младежи от бежански групи) и взимащите решения (национална и местна власт, неправителствени организации, работещи по темата) и използвайки спорта като инструмент за обучение, с проект „СпортИграция” работиха с цел да окажем влияние върху политическите процеси, посредством диалог между горепосочените страни. Младите хора, участващи в проекта обсъдиха възможността да приемат ролята на посланици на добри практики и да бъдат овластени да защитават активната си гражданска позиция по темата за интеграцията чрез спорт. По време на събитието, както и в създадената по проекта платформа (https://sportigration.wordpress.com) бяха споделени добри практики за интеграция чрез спорт от страни-членки на ЕС, както и от водещи държави като САЩ, Канада и Австралия.

Целта на АРБС с този проект е да повлияе и привнесе иновация в политиките за интеграция на бежанците чрез спорт, с акцент на младежите сред тази група. Като резултат, проектът ще излъчи списък с мерки, създадени от младежите по време на събитието, които да бъдат предоставени на взимащите решения, за да могат да бъдат приложени на практика.

Участие взеха младежи от цяла България на възраст между 16 и 30 години с различни интереси, опит и образование, които имат гражданска позиция по темата за интеграцията и/или интеграцията чрез спорт, включително представители на бежанската общност.

Проект “СпортИграция” се осъществява с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси и е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 3 – „Подкрепа за реформиране на политиките”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s