Новопристигналите: Шанс за спорт

Лютеранската Общност „Грижа”, Килбърн, Южна Австралия.

Този проект също се отнася до:

• Жените

• Семействата

• Младежите

• Образованието

• Здравето

“Шанс за спорт” е разработен през 2005 г., с цел интегриране на новопристигнали семейства на бежанци в общността чрез спорт и развлекателни дейности. Чрез упражнения и организирани спортове, участниците се запознават с местната общност и имат възможност да дадат своя принос. Бежанците изграждат мрежи и се сприятеляват, като по този начин се облекчава социалното напрежение и се намалява расизма. Здравето на бежанците е подобрено чрез физическа активност. Южно Австралийската служба за отдих и спорт финансира програмата. Първоначалното финансиране е за 2005-2007 година, но финансирането е удължено с още 12 месеца. Министерството на имиграцията и гражданството и Фонда за устойчивост осигуряват финансиране за провеждане на свързаните с тази целева група дейности. Новопристигналите бежанци и мигранти не винаги имат възможност да участват в по-голяма общност. Расовите напрежения могат да се породят с пристигането на нови общности в Австралия. Освен това, медиите могат да допринесат за негативните образи на някои общности.Този проект се опитва да отговори на нуждите на някои от бежанците да преодолеят расизма в северните предградия на Аделаида чрез развиване на връзките между тях и местните спортни организации, които имат за цел да насърчават участието на бежанците в спортни и развлекателни дейности.

Идентифициране на нуждите и консултации на бежанците и спортните общности

В момента съществуват много програми за подпомагане на новопристигналите общности в Южна Австралия, за да изградят умения и да се адаптират към новата обстановка. Въпреки това, лютеранската общността „Грижа” идентифицирана нужда от програма, която конкретно адресира интеграцията на бежанци и мигранти и ги подпомага да станат активни членове на местните общности. Организацията проведе консултации с членове на различни общности, за да обсъдят своя опит и нужди и да разбере едни за други. Чрез тези дискусии, спорта е идентифициран като начин да се интегрират бежанци, мигранти и по-широката местна общност заедно.

Първоначално, процесът на изграждане на взаимоотношения със спортни организации e бавен и в участието от страна на общността липсва ентусиазъм. Малко след началото на проекта Южно Австралийската служба за отдих и спорт осигурява средства за дейностите, което улеснява последващите консултации със спортни отбори и се поставя реалното начало на проекта.

Лютеранската Общност „Грижа” създаде мрежа, която включва:

 • Нововъзникващите местни общности;
 • Футболен клуб „Аделаида Кроус”;
 • Организацията на африканските общности в Южна Австралия;
 • Боулинг клуб „Броудвю”;
 • Общински съвет на Аделаида;
 • Общински съвет на Проспект;
 • Клуб по Лека атлетика „Енфиелд”;
 • Тенис клуб „Енфиелд”;
 • Футболен и крикет клуб „Килбърн”
 • Съветът на мултикултурни общности на Южна Австралия;
 • Футболен клуб „Аделаида Норт”;
 • Крикет клуб на област Проспект;
 • Националната футболна лига на Южна Австралия.

Проектът стартира с баскетбол, софтбол и крикет. В крайна сметка е добавен и футбол и той бързо се превърща в най-успешната част от програмата.

Проектът “Шанс за спорт”

Проектът включва различни спортни и рекреационни програми, като:

• Професионална програма по обучение по футбол: Професионално обучение по футбол бе организирано на 20 млади хора на възраст между 12 и 25 години от Демократична република Конго, Бурунди, Афганистан, Ирак и Судан, както и младежи, родени в Австралия. Десет седмичната футболна програма започна през август 2007 г. и се стреми да развие уменията на различни групи, за да ги подготви да играят в местните футболни клубове в предстоящия сезон.

• Програма за запознаване с плуването: Обучение за плуване беше проведено в общински центрове в Аделаида време на училищните ваканции. Петдесет и девет млади хора от бежански произход взеха участие в програмата.

• Дни за семейно забавление, спорт и рекреационни дейности: Между 2005 и 2006 г., пет занимателни дейности бяха предложени на 200 новопристигнали. Четири от дейностите, включваха спортни дейности с треньори от местните клубове. Бяха организирани два семейни забавни дни, включваща екскурзии до стадион AAMI в Аделаида, където новопристигналите бежанци бяха запознати с професионалния Австралийски футбол.

• Училищни ваканционни програми: “Елате и опитайте” бяха проведени във футболен клуб „Килбърн” футбол и спортен клуб по крикет основания, в които участваха 40 младежи.

• Футболна академия: Националната футболна лига на Южна Австралия обучи 20 новопристигнали младежи бежанци.

• Семейни Спортни Дни и Семеен ден на хармонията: по време на Седмица на хармонията през март 2006 се провеждат спортни събития в сътрудничество с организация за услуги за бежанците, финансирани от правителствената служба за имиграция и гражданство на Австралия. Треньори по Баскетбол, спортни специалисти от Националната футболна лига на Южна Австралия, лидери на африканските общностти, местни семейства и служителите на футболни и крикет клубове направиха презентации пред 110 души.

• “Африканска женска мъдрост – 40+” африкански жени на възраст над 40 години посещават месечна група, която им дава възможност да правят упражнения заедно и да създадат приятелства чрез нови преживявания. Министерството на имиграцията и гражданството осигурява финансирането.

Постижения

Проектът е помогнал изградят силни връзки между спортните организации и новопристигнали имигранти и бежанци. Бариерите са били разбити и от двете страни – казва австралийският служител на Австралийската служба за отдих и спорт – Лаура Пердуе. В началото, спортните клубове не бяха склонни да работят с тези играчи. Чрез изграждане на взаимоотношения и бавно въвеждане на хора от други култури в техните организации, особено африканци, отношението им постепенно се променя.

Програмата за професионално футболно обучение е много успешна. От 45-те участници, които са получили професионално обучение, 17 са регистрирани като футболисти във Висшата лига на Австралия. Успехът на футболни играчи от бежански произход също подсилва техния статус и позитивен имидж в медиите и следователно по-широката общност.

Програмата за запознаване с плуването е друг голям успех и вдъхновява други организации, занимаващи се с бежанци да развиват сърф и животоспасяващи програми, насочени към тези общности. Новопристигнали семейства често нямат достатъчно ресурси, за да участват в тези програми. Управляващите футболен клуб не осъзнават, че някои от родителите не могат да си позволят дори 2 долара за спорт или спортна тренировка, като в това число се включват и транспортните разходи до спортните обекти.

Според Лора Пердю:„Изграждане това културно съзнание помогна да се отвори съзнанието на членовете на спортните клубове. Ако двете групи могат да си взаимодействат, те ще се разбират помежду си. И спортните организации и бежанците осъзнават, че имат много общи неща. Независимо дали сте от Африка или друга точка на света, дали кожата ви е тъмна или светла, ние имаме едни и същи стремежи за нашите деца и надежди за нашата общност.”

Няколко участници в проекта успешно са открили своето място в местните отбори и са се превърнали в ценни членове на клубовете. Много спортни клубове са станали успешни заради тези партньорства. Координаторът на проекта, Джо Тунгараза, казва, че един от акцентите на проекта е бил предоставяне на възможности на хората да се включат в спортни дейности и да опитат магията на спорта. По този начин, те се срещат с хора в тяхната общност, както и в обществото като цяло.

Предизвикателства

Най -голямото препятствие за успешното протичане на този проект е добрата организация и провеждане на събитията, най-вече защото транспорта е голям проблем за участниците. Докато програмата не очаква да привлече много жени, резултатите се оказват дори по-ниски от очакваното. Мъжете, които участват в проекта, са значително повече от жените, като в момента в програмата по футбол участва само една жена. Организаторите на програмата са положили усилия за привличане на повече жени и това ще бъде ключова област за работата им през следващата година. Липса на участие на родителите също е проблем. Фокус групи с родителите са били организирани с цел насърчаване на активен принос към дейностите на децата им, а също и свързването на родители с другите членове на общността.Първоначално, местните спортни организации не са били склонни да отворят вратите си за бежанците. Лютеранската Общност „Грижа” започва проекта с реално осъзнаване на необходимостта да се отговори на тези бариери. Мрежите са били създадени чрез диалог и обществени събития и спортните организации започват да виждат ползите, които тези програми могат да имат за техните спортни отбори.

Ключови фактори за успех на проекта

Отблокирането на съществуващите взаимоотношения може да отбележи реална разлика. Австралийската служба за отдих и спорт се е стремяла да работи съвместно с Лутеранската Общност „Грижа” в този проект, защото организацията вече има добра репутация в ангажирането на бежанците от Африка и афганистански общности и работа със семействата им. Отношенията са били установени и основите са били ясни, насочени към възможността новопристигналите да участват редовно в спортни дейности. Активен мониторинг и обратна връзка от обществени организации е от решаващо значение за по-нататъшния успех на проекта.

Ключови послания и съвети за реализация на подобен проект:

Достигането до новопристигналите общности не винаги е лесно. Спортните клубове са знаели, че бежанците са тук, но не знаят как да се стигне до тях или дори дали те имат или не желание да спортуват. Това е въпрос на свързване на различните групи и изграждане на взаимоотношения.

Има много традиции в местните спортни клубове, така че е важно да се намери правилното партньорство и правото на хората да изграждат дневния ред на обществото си. Когато родителите познават президента на клуба и треньора и обратното, те развиват достатъчно доверие, за да се даде възможност на децата им да се включат.

Източник: тук

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s