МОК: Спортът в помощ на бежанците

Фонд на МОК (Международния олимпийски комитет) с 2 милиона щатски долара за интеграция чрез спорт.

Редица важни проекти са вече финансирани от спешен фонд на Международния олимпийски комитет (МОК), който ще предостави 2 милиона щатски долара на национални олимпийски комитети (НОК) за организиране на програми за подпомагане на бежанците.

Финансиране вече е било предоставено на НОК в следните пет страни:

· Австрия: Устойчива спортна програма за бежанци

· Белгия: Спортни дейности в 30 бежански центъра

· България: Спорт за всички деца

· Дания: Сътрудничество с местните спортни клубове за включване на бежанци в практикуването на спортни дейности и предоставяне на спортно оборудване

· Словения: хуманитарна помощ за бежанците и подобряване на качеството на живот чрез спортни дейности

НОК на Австрия работи със своите пет олимпийски центъра в цялата страна, чрез които ще започне спортни проекти и програми в бежански лагери и домове, които приемат бежанци. Целта е да се насърчи развитието, интеграцията и да се създаде атмосфера на толерантност и разбирателство между общностите. В момента над 50000 души търсят убежище в Австрия.

В Белгия, НОК си партнира с Червения кръст и ще достави спортна екипировка за 30 бежанци, базирани в бежански центрове в цялата страна. Целта е да се използва спорта, за да помогне на бежанците да нормализират живота си, докато насърчават здравното и социалното приобщаване, образование и изграждане на положителни социални ценности. НОК също така ще предложи на спортните министри на фламандския, немскоезичната част на Белгия и валонските райони да се включат и да си сътрудничат в изпълнението на проекта.

Под патронажа на НОК на България, регионални спортни състезания ще се проведат за деца, лишени от родителски грижи в регионите Благоевград и Враца. Участници ще бъдат и деца от местните бежански лагери и местните общности. Събитието, чието мото е “Да дадем на всяко дете възможност да усети радостта от спорта” ще предложи на децата шанс да играят мини футбол, баскетбол, лека атлетика, бадминтон и тенис на маса. Победителите от регионалните турнири ще вземат участие в национални първенства за деца в риск в началото на декември.

Датският НОК инициира проект на име “Влез в спорта за всички”. Проекта ще бъде изпълнен в сътрудничество с местните спортни клубове, центрове и общини, които са дом на бежанци, като целта е да се гарантира, че бежанците да участват в местните спортни дейности на 16,000 местни клуба из цяла Дания. Средствата ще бъдат използвани главно за спортна екипировка и социални дейности, които да събират на едно място бежанците заедно с местното население.

В Словения, проектът има две основни задачи. Първата е да се осигури незабавна хуманитарна помощ (храна, вода, одеала и т.н.) на бежанците в сътрудничество с правителството и националната хуманитарна организация. Втората цел е да се подобри качеството на живот и интеграцията на бежанците в страната. За да постигнат втората цел ще бъдат организирани образователни спортни събития и дейности в бежанските центрове в цяла Словения, включително мини олимпиади за всички възрасти. НОК също се надява да се улесни интеграцията на бежанците в различни спортни клубове и да се създадат спортни програми в близост до центровете за бежанци.

МОК е разпределил над 500,000 USD за бежанци на проектен принцип до момента. Срещи с други заинтересовани НОК са планирани да се проведат по време на Общото събрание на АНОК във Вашингтон. Останалите 1,5 милиона щатски долара, все още са на разположение на НОК в други държави, които се очаква да представят своите предложения към МОК за разглеждане. Посоченият фонд на стойност 2 милиона долара се състои от 1 милион долара от бюджета на МОК и 1 милион щатски долара от фонд олимпийската солидарност.

Източник: тук

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s