Предоставяне на равенство и спортен шанс в Гринуич

Кралският квартал на Гринуич и футболен клуб Чарлтън Атлетик

Използването на спорт, изкуство и съвременни социални медии за изграждането на здрави, активни и приобщаващи общества.

Полувреме във футболният стадион “Чарлтън Атлетик” с 26,000 фена гледащи филм за разнообразието на общностите в Гринуич, Лондон. Филмът „Една игра, Едно Общество“ е рожба на група млади хора от различен културен и етнически произход, създаден по специално финансиран филмов курс. Кино продукцията е една от основните дейности, която Чарлтън Атлетик и Партньорството за Расово Равенство предлагат. Основополагащото партньорство между Съвета на Гринуич и Футболен клуб Чарлтън Атлетик предлага пълна програма от курсове и дейности насочени към социалното включване, справяне с неравенството и дискриминацията и обединяването на общности чрез спорт, изкуство и медия.

Изграждане на мостове в общността

Партньорството “CARE” е първото сътрудничество между местната власт във Великобритания и професионален футболен клуб. То предоставя своята програмата от 1992 на млади хора, особенно тези от общности в неравностойно положение, като дава възможността да взаимодействат с хора от различни среди. Възможностите варират от акредитирани спортове, тренировъчни квалификации, филмова продукция за женския футбол и цифрова фотография. Спорта има огромният потенциал да изгражда солидни връзки между общностите и отборните спортове и по-специално да спомогне за създаването на социални мрежи, създаване на приятелства и преодоляване на различията чрез насърчаване на взаимно разбирателство. Годишният турнир по футбол на “CARE” дава възможност на личности да сформират отбори независимо от техният произход. Той събира заедно около 200 млади хора от 17 национални и етнически групи всяка година.

Изкуството и медиите могат също да улеснят контакта и приятелството между групите. “CARE” предлага разнообразие от интерактивни курсове в областта на изкуството и театъра, както и в мултимедията и цифровите технологии. Те са се доказали като полезна платформа в междукултурното взаимодействие, в която участниците създават различни театрални постановки, филми и художествени изложби.

Партньорството “CARE” развива общностното взаимодействие и диалог, обединявайки хора от различен произход и се доказва като безценен за обществената ангажираност и включване. Проекта предлага платформа за междукултурна комуникация, която е основата за промяната на поведението и ценностите, необходими за улесняване на позитивното взаимодействие. И всичко това, докато се помага на младите хора да добият увереност и развият практически умения и квалификации.

Успех

В предизвикателната икономическа среда, където ефективното използване на ресурсите е от съществено значение, съвместната работа е все по-важна за предоставянето на услуги и дейности. Моделът на партньорството “CARE” е с решаващо значение за осигуряване на гъвкав подход и предоставяне на положителни ползи за местните общности. “CARE” е признат като пример за „най-добра практика“ от Великобританската комисия за Интеграция и Обединение. Също така Европейската Агенция за Основните Права заяви: „”CARE” е от основна роля за преодоляване на социалната изолация и изграждането на позитивни взаимоотношения на хора от различни среди.“

Анализът на програмата за изкуство на “CARE”, която работи с 19 различни етнически групи, установи че 78% от участниците усещат, че те са с по-добро разбиране за хората от техните местни общности благодарение на програмата.  Според един от участниците: „Моите възгледи и мнения за общностите се измениха в позитивна посока.“ Няколко участника също така заявиха, че са придобили увереност и са срещнали хора, с които при нормални обстоятелства не биха се срещнали. Един от скорошните проекти, работещ с млади хора без образование, работа или опит, установи, че 60% от участниците получават реални възможности в една от тези области. Проектът е признат като една от „най-добре функциониращите програми“ от Лондонската Агенция за Развитие.

Същността на иновативната програма “CARE” е може би най-добре описана от участниците като: „Най-важното нещо, което съм научил е как различните общности могат да работят заедно“.

Източник:тук

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s