Спорт за хора с увреждания – интеграция и социално включване

20-ти век беше по-успешен по отношение на увеличаването на възможностите за хората с увреждания да участват в спортни състезания. Организираните събития, институции и политики се развиваха в посока, насочена към задълбочаване на шанса за участие на хора в неравностойно положение в спорта и това как спортът може да послужи като средство за много хора с увреждания, неговото положително влияние и как то се отразява на качеството на живот, на  функционалното им състояние. Участието в спортната дейност доказано, подпомага самочувствието, социалното съзнание, и овластяване на хората с увреждания. Платформата sportfordev.org предлага тук един по-обширен поглед на етапите в развитието на спорта за хора с увреждания през 20-ти век.

Проблеми

Най-общо казано, хората с увреждания днес по-лесно откриват и участват в различни спортни мероприятия за хора с увреждания и адаптирани физическа активност. Въпреки това, все още има много проблеми и пречки за по-пълното тяхно участие и социално включване. Например, някои инфраструктурни политики, липса на технологии и оборудване, както и общите социални вярвания, стереотипи и нагласи към хората с увреждания. Липса на опит или информираността около въпроса за хората с увреждания и техното участие в спорта съставлява голяма част от пречките – от индивидуалните нива през тези на управляващите спортни институции, както и на хората, които участват в живота на хората с увреждания. Хората с увреждане изпитват различни пречки в различни региони или държави и обществото ще трябва да премине през разнородни препятствия в ангажирането към проблема на спортът за хора с увреждания.

Интеграция чрез спортът за хората с увреждания

Напредъкът, който целим да постигнем в спорта за хора с увреждания е тяхната интеграция. Предоставяне на платформи за хора с увреждания, да бъдат забелязани и да участват активно в ежедневният процес на съвременното общество. Това става чрез различни организации и събития  като параолимпийските игри, игрите за хора с проблеми в слуха, както и специални олимпийски световни игри. Тези интегрирани възможности предлагат на хората с увреждания възможността да се състезават в спортове с други  лица, които имат увреждания и да получат  традиционни стойности като удолетворение, радост, а така също и всички съпътстващи ползи от спорта. Идеята за интеграция е създаването на уникална платформа за тези, които желаят да  участват чрез интегрирани методи на типичните спортове. Интеграция на хората с увреждания е голяма крачка на обществото, а следващата,  която трябва да се направи е тази на социалното включване и признаване.

Включване: Следващата стъпка

Коя  е разликата между интеграция и включване? Интеграцията е предоставяне на възможност за хората с увреждания да участват в същите или подобни спортни дейности помежду си. По този начин обаче обществото изключва голяма част от гражданите си като ги поставя в една група, а целта е обществото да приеме тези граждани като равни и имащи право да участват във всички спортни прояви спрямо състоянието и желанието им.

Включване

Разбира се, естеството на спорта и конкуренцията създава уникален сценарий, в които не всички спортни събития са в състояние да бъдат формулирани като модел за включване. Конкуренцията създава ново усещане за това кой е в състояние да играе и в кой спорт той е способен да се изяви – спорта определя кой е най-добрия спрямо неговите способности и на базата на спортната конкуренция се решава кой може да участва. Въпреки това,  вярваме, че има възможности за по-успешно включване на хора с увреждания от това, което се вижда в спорта  днес. Това може да бъде особено вярно, ако ние сме в състояние да погледнем на  спорта и да се съсредоточим върху социалните и персонални ползи от самото участие, а не толкова с акцент върху спечелването на самото състезание. Това не трябва да се разглежда като критика на организациите, които дават възможност за интеграция в областта на спорта за хора с увреждания, а по-скоро да се работи за идеята какво може повече да се направи във връзка със социалното включване и интеграцията. И двете са необходими и трябва да се работи в тези направления за да има възможност  всеки човек да се включи в спорта и спортната дейност.

Източник: тук

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s