Интеграция чрез спорт: Резултатите говорят сами за себе си

rafa-nadal-en-evento-unidos-por-la-infancia-fundacion

Фондация „Рафа Надал” е учредена през 2008 г. като плод на желанието на Рафаел Надал и неговото семейство да подпомагат деца и юноши в неравностойно социално положение или изложени на риск от социална изолация.  Една от сферите, в които Фондацията развива дейност е интеграцията чрез спорт. Спортът е ефективно средство за постигане на адекватно обществено включване на тези деца и млади хора, които са най-уязвими и често се сблъскват с дискриминация или изключването в ежедневието си.

С програма „Интеграция чрез спорт”, Фондацията обхвана 245 деца по време на учебната 2013-2014 година, локализирани в Барселона, Гранада и Сарагоса, както и техните семейства. С програмата се даде възможност на децата да изразят себе си, да бъдат изслушани, да допринесат със своите мнения и идеи и да станат агенти на промяната.

Програмата включва: 

• Насърчаване на личностното и социалното развитие на децата чрез преживяванията, произтичащи от спорта, а от друга страна – укрепване на социалните контакти на децата и техните семейства. Повече от 50% от децата и младежите, участвали в програмата, показват подобрение в личното и социалното си развитие.

• Подобряване на процесите за социализация на децата и младежите, включени в програмата. 65% от децата и младите хора са подобрили тяхната социализация след края на курса.

• Насърчаване подобряването на динамиката в семейството. 50% от семействата са участвали в програмата.

• Развиване на умения, необходими за развитието на ученето. 60% от децата и младите участвали в програма са представили подобрения в обучителния процес след участие в програмата 

Резултатите говорят сами за себе си: няма съмнение, че спортът е мощно обучително средство, което спомага за социалното включване и личностното израстване.

Друга от дейностите по програмата набляга на правилната хигиена и чистота и учи децата и младежите, че нашето здраве и външен вид помагат за увеличаване на благосъстоянието и самочувствието. Поради тази причина, от всички центрове, в които проектът за интеграция чрез спорт се развива, проследяват подобренията в навиците на непълнолетни лица, в сътрудничество със семействата им. Много родители обясняват, че виждат голям напредък в децата си: сега помагат повече у дома, по- внимателни са, почистват стаята си…

Източник: тук

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s