“Интеграция чрез спорт” – в Германия

“Интеграция чрез спорт” е програма на Немската Конфедерация на Олимпийските спортове (DOSB). Той се реализира на национално ниво, на собствена отговорност, чрез държавни и регионални координатори, които поддържат спортни клубове, партньори в мрежата и отдадени доброволци, които са в основата на интеграционната дейност работа концептуално, чрез планиране и организация.

Федералното министерство на вътрешните работи (BMI) и Федералната служба за миграцията и бежанците (BAMF) са на разположение на програмата като доставчик на финансиране и партньор в продължаващия процес на оптимизация на програмата, за да могат процесите са бъдат ориентирани към максимални резултати.

В структурата на Немската Конфедерация на Олимпйските спортове (DOSB) влизат 98 организации, 89 250 спортни клубове, над 27 милиона членове. Тяхното разбиране за “интеграцията” / “социалното включване” е:

● Равен достъп до участие на всички членове на обществото;
● Разнообразието означава възможности – разнообразието се възнаграждава;
● Диалог и взаимодействие;
● Спортът не е интегративен сам по себе си;
● Постоянни дейности в посока постигане на конкретните цели от всеки;
● Съвместна отговорност.

“Интеграция чрез спорт” се застъпва за културна интеграция в продължение на повече от 25 години и чрез спорт свързва хора, независимо от тяхната възраст, пол, произход, религия или статут. Финансовата подкрепа от страна на Федералното министерство на вътрешните работи (BMI) е 5,4 милиона евро на година. Програмата се изпълнява в над 750 базови спортни клуба, като се отчитат следните статистически данни (към 2014):

– 30,5% от всички членове на клуба имат мигрантски произход;
-Повече от половината (53%) от новите членове през 2014 г. имат мигрантски произход;
-Около една четвърт (26,9%) от доброволците, изпълняващи програмата имат мигрантски произход;
-В интегративните спортни групи, 55,6% от участниците имат мигрантски произход.

Пълна информация за програмата: http://www.integration-durch-sport.de/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s