Проект “ЗАВЪРТИ СЕ – Интеркултурен спорт”

В проект “ЗАВЪРТИ СЕ – Интеркултурен спорт” /”SPIN – sport interkulturell”/ основния фокус е върху момичета/млади жени с миграционен произход.Моделът на проект “ЗАВЪРТИ СЕ – Интеркултурен спорт” се провежда от 2007 г. насам в избрани градове в областта Рур Дуисбург, Есен, Гелзенкирхени Оберхаузен и е планирана да работи в продължение на 11 години. Тя се осъществява от регионалния спортен съюз на Северна Рейн Вестфалия с подкрепа от Федералната служба за миграция и бежанци и Министерствотона семейството, жените и включването на федералната провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Целта на проекта е да се подкрепят спортни клубове като “институции на интеграция” и да позволи систематично насърчаване на процесите на приобщаване, по-специално при младите момичета и жени от 10 до 18 годишна възраст с мигрантски произход. Този процес на включване се прилага на две нива: Първо привлечане на момичета и млади жени в спортните клубове по време на спортно събитие, като по този начин се създават предпоставки за социално интегриране в клубната общност. Следващата стъпка е изграждане на умения и отношения, които от своя страна ще им позволят да взаимодействат успешно, с разбирателство и успех в рамките на приемното общество, в училище, семейство и работа.

За тази цел, проекта се основава на пет елемента:

1. Програмите за отдих имат за цел да запознаят целевата група със възможностите на спортните клубове, както и да им осигурят лесен достъп. По този начин, целевата група се мотивира да се присъедини към спортните клубове в програмата. Има възможност за включване и на членове на семейството и родители, за да се улесни първата стъпка към спорта. По този начин програмите функционират като “врати за отваряне” за целевата група, което прави първоначалния контакт с приемащите общества по-лесно.

2. Програмите за спорт са конструирани по такъв начин, че да се премахнат съществуващите бариери за достъп в спортни клубове – създадени са специфични спортни и двигателни програми, които се отнасят до конкретните културни особености на групите. Програмите допринасят за подобряването на моторните умения, увеличават самочувствието и здравния статус на момичетата и младите жени. Очакването е, че физическите и социални взаимодействия в спортна среда, както и новата възможност за социални контакти между момичета и млади жени с и без мигрантски произход ще бъдат стимулирани.

3. Възможностите за квалификация на преподаватели заемат централно място в програмата. По този начин се създава възможност жените с мигрантски произход да бъдат включени в квалификационни програми, за да предложат възможности за целенасочена дейност в сферата на младежките политики и спорта, насочени към целевата група. Те трябва да се разглеждат като важно свързващо звено между спортните клубове и целевите групи, защото могат да се позовават на техните собствени преживявания от процесите на миграция и адаптация.

4. Възможностите за улеснено участие на граждани като доброволци, за да се подобри достъпа на целевата група за официален статут и доброволно участие в клубовете (например като треньори или младежки придружители). Очаква се опитът като доброволни членове на клуба да стимулира участието в техния квартал или община. Младите жени, ангажирани в спортни дейности, освен другите позитиви, се очаква и да вдъхновяват други да се присъединят към спортните клубове.

5. Последно, тази инициатива ще доведе до насърчаване на езиковитеспособности чрез неформални и формални учебни процеси. По време на спортните занимания, чрез неформална комуникация на немски език, младите жени и момичета ще повишат знанията си, а в проекта са предвидени и езикови възможности за учене за млади жени с екстремни езикови дефицити, в партньорство с подходящи образователни организации.

http://spin.lsb.oc.kernpunkt.de

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s