Интеграция чрез спорт в Швеция

Баскетболната федерация на Швеция приветства бежанците чрез спортни занимания. В една все по-променящата се среда в Швеция, както и в цяла Европа, шведската федерация по баскетбол изпълнява проект „Välkommen hit” (Добре дошли тук), който да изгради успешен път към по-приобщаващо местно общество.

Програмата е насочена към непридружени деца-бежанци от войната и предоставяне на иновативни модели за приобщаване в шведското общество. Програмата работи в тясно сътрудничество с местните баскетболни клубове за изграждане на капацитет и знания за това как най-добре да използват баскетбол и други спортове, за да посрещнат деца бежанци и да им предоставят позитивни, смислени дейности за улесняване на интеграцията им.

Стартирала през пролетта на 2015 г., програмата разчита на активната подкрепа на 22 баскетболни клубове, които предоставят регулярно обучение и спортни дейности на стотици деца, родители и възрастни. Програмата продължава да расте с нови клубове, предоставящи възможности за спортни занимания след училище, като вече започват да се организират и турнири и спортни игри. Тези инструменти се използват за интеграция на хора с различен произход и култура, които да се срещнат с местната общност и помежду си и да се ангажират с позитивни дейности в безопасна, забавна среда.

Програмата получи широко медийно отразяване и се разглежда като водещ пример за това как спортът може да се използва, за да посрещне бежанци и новопристигнали в Швеция, бидейки мост между хората от различни култури и вярвания. Отбелязани са и допълнителни позитиви – подобряване на езиковите умения и премахване на бариерите пред едно приобщаващо общество, каквото е шведското. Проектът е подкрепен от фондация, която субсидира инициативи за насърчаване на положително социално въздействие чрез спорта в областите: устойчиво развитие, мир, здраве и права на човека.

Източник: http://www.sportanddev.org/en/newsnviews/news/?13568%2F1%2FSwedish-Basketball-Federation-welcomes-refugees-through-sport

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s